ACUPUNCTUUR EN KRUIDENHOMEOPATHIE
KlachtenBehandelingHuisartsTarieven en vergoedingenAfspraakTelefonisch spreekuurContactLinks

Behandeling

Advies- en informatieconsult
Het eerste contact vindt meestal plaats tijdens een gratis informatie- en adviesconsult. Dit duurt 30 minuten. Het consult is bedoeld om te beoordelen of we verder gaan en hoe.

Intake
Als we besluiten verder te gaan stuur ik u een intakeformulier dat u ingevuld aan me toezendt, enkele dagen voor de afgesproken intakedatum.Dit formulier dient als uitgangspunt voor ons eerste gesprek. Het is een vragenlijst over uw ziektegeschiedenis en uw voedingspatroon. Het intakeconsult duurt gemiddeld anderhalf uur waarin ik uitgebreid op de klacht in ga. Zodoende kan ik een zo compleet mogelijk beeld krijgen en een strategie bepalen. Na besloten te hebben wat we gaan doen, starten we de behandeling. U krijgt een homeopathisch middel voorgeschreven, of een kruidenrecept eventueel begeleid door een voedingsadvies. Ook kunnen we besluiten om met acupunctuur te starten waarvoor we een eerste behandeling afspreken.

Vervolgconsult
U bent nu enige tijd bezig met een homeopathisch middel, een kruidenrecept of een voedingsaanpassing.We ontmoeten elkaar tijdens dit consult om te bekijken hoe het gegaan is en hoe nu verder te gaan. We hebben de werking van het homeopathisch middel intussen telefonisch enkele malen besproken.Voor acupunctuur gelden andere afspraken. De eerste acupunctuurbehandeling duurt ongeveer 15 minuten en is bedoeld om te beoordelen hoe uw lichaam reageert op deze therapie. Dan besluiten we hoe verder te gaan. Meestal wordt in het begin een maal per week acupunctuur gegeven waarbij de naalden gemiddeld 20 minuten blijven zitten in het lichaam. De naalden zijn van chirurgisch staal, hypoallergeen en worden eenmalig gebruikt.